<p>

<span style=”color: #666666;”>شرکت ما</span>

</p>

<h3>شرکت بیمه اکسترا بهترین<br />

خدمات را در نیمه غربی کشور دارد.</h3>

<p>

<span style=”color: #666666;”>بیمه وسیله ای برای محافظت از ضرر مالی است. این نوعی از مدیریت ریسک است که در درجه اول برای محافظت در برابر خطر یک ضرر احتمالی یا نامشخص استفاده می شود. بیمه املاک محافظت در برابر خطرات ناشی از املاک ، از جمله آتش سوزی ، سرقت یا خسارت جوی.<br />

</span>

</p>

<div style=”text-align: center; line-height: 1.4;”><span style=”font-size: 36px; color: #443178;”><strong>بیمه</strong> تنها محصولی است که
هم <strong>فروشنده</strong> هم <strong>خریدار</strong> امیدوارند که هرگز استفاده نشود.</span></div>

<p>

image
image

</p>

<h3 style=”text-align: center;”>بیمه خانه</h3>

<p>

بیمه خانه
بیمه خانه محافظت در برابر خطرات ناشی از اموال ، از جمله آتش سوزی ، سرقت و یا صدمه به آب و هوا است.
اطلاعات بیشتر
image

</p>

<h3 style=”text-align: center;”>بیمه سلامت</h3>

<p>

بیمه سلامت
بیمه درمانی محافظت در برابر خطرات برای سلامتی ، مانند بیماری ، تصادف ، جراحی و مرگ است.
اطلاعات بیشتر
image

</p>

<h3 style=”text-align: center;”>بیمه سفر</h3>

<p>

بیمه سفر
بیمه مسافرتی یک پوشش بیمه ای است که توسط کسانی که به خارج از کشور سفر می کنند ، است که خسارات خاصی مانند هزینه های پزشکی و غیره را در بر می گیرد.
اطلاعات بیشتر
image

</p>

<h3 style=”text-align: center;”>بیمه عمر</h3>

<p>

بیمه عمر
بیمه عمر منافع پولی را برای خانواده یك شخص متصدی یا سایر ذینفعان تعیین می كند.
اطلاعات بیشتر
image

</p>

<h3 style=”text-align: center;”>بیمه ماشین</h3>

<p>

بیمه ماشین
بیمه اتومبیل ، بیمه نامه همه ریسک شامل خسارات وارده به راننده خود نیز می باشد.
اطلاعات بیشتر
image

</p>

<h3 style=”text-align: center;”>بیمه دارایی</h3>

<p>

بیمه دارایی
بیمه ثروت محافظت در برابر خطرات ناشی از اموال ، از جمله آتش سوزی ، سرقت یا خسارت آب و هوا
اطلاعات بیشتر
image

</p>

<h3 style=”text-align: center;”>بیمه عمر</h3>

<p>

بیمه عمر
بیمه عمر منافع پولی را برای خانواده یك شخص متصدی یا سایر ذینفعان تعیین می كند.
اطلاعات بیشتر
image

</p>

<h3 style=”text-align: center;”>بیمه ماشین</h3>

<p>

بیمه ماشین
بیمه اتومبیل ، بیمه نامه همه ریسک شامل خسارات وارده به راننده خود نیز می باشد.
اطلاعات بیشتر
image

</p>

<h3 style=”text-align: center;”>بیمه دارایی</h3>

<p>

بیمه دارایی
بیمه ثروت محافظت در برابر خطرات ناشی از اموال ، از جمله آتش سوزی ، سرقت یا خسارت آب و هوا
اطلاعات بیشتر

</p>

<h2 style=”text-align: center;”><span style=”color: #ffffff;”>ما چگونه کار می کنیم؟</span></h2>

<p>

</p>

<p style=”text-align: center;”><span style=”color: #aaaaaa; font-size: 22px;”>خدمات بیمه ای آسان و سریع خود را دریافت کنید.</span></p>

<p style=”text-align: center;”><span style=”color: #aaaaaa; font-size: 22px;”>فقط در ۳ مرحله آسان</span></p>

<p>

۱.
[/vc_row]

<p>

</p>

<h2>فعالیت ما<br />

چیست ؟</h2>

<p>

<span style=”color: #666666;”>این نتایج ما از سال</span><br />

<span style=”color: #666666;”>۱۳۹۴ تا کنون می باشد.</span>

780+بیمه سفر
9Kبیمه خانه
تومان3Mبیمه دارایی
42Kقراراد امضا شده
15Kبیمه عمر
تومان6Mپرداخت پول
image
[/vc_row]

<p>

image

</p>

<h2 style=”text-align: center; line-height: 1.4;”><span style=”font-size: 36px; color: #443178;”>مردم درباره ما چه می گویند؟</span></h2>

<p>

</p>

<p style=”text-align: center;”><span style=”color: #666666;”>ما بیش از ۴۲۰۰۰ مشتری داریم و به آنها افتخار می کنیم.</span></p>

<p>

image
مارک براون
بازرگان
</p>

<div style=”text-align: center; line-height: 1.5;”><span style=”color: #666666; font-size: 16px;”>ما حدود 5 سال است که با اکسترا کار می کنیم و حتی نمی خواهیم تغییراتی را نیز در نظر بگیریم. آنها بسیار پاسخگو هستند و همکاری با آنها همیشه لذت بخش است.</span></div>

<p>

image
آماندا پترسون
مدیر یک شرکت
</p>

<div style=”text-align: center; line-height: 1.5;”><span style=”color: #666666; font-size: 16px;”>اکسترا حدود 7 سال است که بسیار مراقب خانواده من بوده است. آنها تمام نیازهای من برای اتومبیل های من و بیمه خانه را برآورده کرده اند. من سالها با آنها ادامه خواهم داد.</span></div>

<p>

image
جیمز اندرسون
هنرمند
</p>

<div style=”text-align: center; line-height: 1.5;”><span style=”color: #666666; font-size: 16px;”>من وسایل نقلیه و خانه های خود را با اکسترا بیمه کرده ام. دانش محصولات آنها درجه یک است و من احساس راحتی می کنم می دانم بهترین ارزش و پوشش ممکن را کسب می کنم. </span></div>

<p>

image
جنیفر دو
خانه دار
</p>

<div style=”text-align: center; line-height: 1.5;”><span style=”color: #666666; font-size: 16px;”>ما حدود 6 سال است که با اکسترا کار می کنیم و حتی نمی خواهیم تغییراتی را نیز در نظر بگیریم. آنها بسیار پاسخگو هستند و همکاری با آنها همیشه لذت بخش است.</span></div>

<p>

</p>

۲.

Title Element

<p>

<span style=”color: #666666;”>بیمه به معنی محافظت از هدر رفت سرمایه می باشد.</span><br />

<span style=”color: #666666;”> که نوعی ریسک است.</span>[/cz_title]

۳.
</p>

<h3>امضای قرارداد و تمام!

</h3>

<p>

<span style=”color: #666666;”>بیمه به معنی محافظت از هدر رفت </span><br />

<span style=”color: #666666;”>سرمایه می باشد. که نوعی ریسک است.</span>[/cz_title]

</p>

<h3><span style=”color: #ffffff; font-size: 36px; font-weight: 300;”>۰۲۱-۱۲۳۴۵۶۷۸۹</span></h3>

<p>